Instructies voor kleurlenzen Opticcolors

VOORZORGSMAATREGELEN

- Raadpleeg uw contactlensspecialist voor recept, voordat u oogmedicatie gebruikt terwijl u uw contactlenzen draagt.

- Niet gebruiken als de verzegelde verzegeling beschadigd is.

- Bij aanhoudende oogirritatie het gebruik onmiddellijk staken, de lens uit het oog verwijderen en uw contactlensspecialist raadplegen.

- Houd alle verzorgingsproducten voor contactlenzen uit de buurt van kinderen.

- Verwijder de beschermkap niet tijdens het opbergen van contactlenzen.

- Zorg ervoor dat de punt van het mondstuk geen enkel oppervlak raakt.

- Vervang altijd de dop van de fles na gebruik.

- Spoel contactlenzen of lenzendoos niet direct met water uit de kraan.

- Voor het gebruik van deze contactlenzen heeft u toestemming nodig van een contactlensspecialist.

- De lenshouder moet regelmatig worden schoongemaakt en regelmatig worden vervangen, zoals aanbevolen door uw contactlensspecialist.

- Om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de ogen niet in gevaar komt, mag u de oplossing nooit opnieuw gebruiken. Als lenzen langer dan 7 dagen in de oplossing worden bewaard, is het raadzaam de desinfectieprocedure te herhalen.

- Niet gebruiken na de vervaldatum vermeld op het product.