Algemene voorwaarden Clicgear Europe B.V.

1. Opticcolors is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerde toepassing van producten. De consument accepteert hierbij de gebruikershandleiding van het in / uitdoen van lenzen en het lezen ervan.

2. Opticcolors garandeert dat de zaken voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en / of bruikbaarheid en de in het aanbod vermelde specificatie.

3. Levering van goederen geschiedt op uitdrukkelijke bestelling, tenzij anders overeengekomen Opticcolors en de consument.

4. Opticcolors zal, indien mogelijk, de uitvoering van bestellingen van goederen zorgvuldig behandelen.

4.2 Als plaats van levering geldt het laatst bekende woonadres van de consument Opticcolors, tenzij anders afgesproken.

4.3 Opticcolors zal geaccepteerde bestellingen met gunstige snelheid uitvoeren binnen minimaal 10 werkdagen. Indien de bezorging tijdelijk niet op voorraad is, of om andere redenen is vertraagd, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.

4.4 Het risico van beschadiging en / of vermissing van de levering van Opticcolors per post is Opticcolors niet aansprakelijk voor.

5. Opticcolors is niet aansprakelijk voor materiële schade en / of immateriële schade als gevolg van het dragen van de via deze site bestelde lenzen.

5.1 Bij aankoop Opticcolors producten accepteert de consument het risico van materiële schade en immateriële schade en is aansprakelijk voor de financiële gevolgen van schade.

5.2 Voor het gebruik van deze contactlenzen heeft u toestemming nodig van een contactlensspecialist.

6. De door de consument verschuldigde bedragen dienen vóór levering 100% te zijn betaald.